Op zoek naar God

De wereld staat in brand en de zoektocht naar de zin van het bestaan neemt toe. Mensen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van hun kinderen en maken zelfs keuzes om zich niet voort te planten vanwege deze onzekere/onveilige toekomst. Levensvreugde sterft uit. 

Op zoek naar geluk, ook wel het hedonisme genoemd, is wat iedereen mens ten diepste doet. Deze sterke drang naar geluk is over de gehele mensheid uitgestort. Je zou haast kunnen zeggen, dat deze drang door God gegeven is.

Waar vind ik nou écht het ware geluk? In relaties, spullen, natuur, carrière of God? 

Het geluk en God lijken vaak niet samen te gaan, maar is dit zo?

Als je je geluk laat afhangen van omstandigheden, dan kan je geluk verdwijnen als sneeuw voor de zon. Wat als je je geluk kan laten afhangen van God en deze hand in hand laten gaan? Dan zal dat geluk ondanks je omstandigheden altijd blijven, want God blijft God. 

Op zoek naar God dus of eigenlijk antwoorden op Zijn kloppen op de deur van jou hart.

Leer de levende God kennen die een hoopvolle toekomst voor je heeft klaar liggen. (Jeremia 29:11) Hij die je oproept om een leven van vreugde te hebben (Filippenzen 4:4) en volkomen vreugde kan hebben door Zijn vreugde. (Joh 15:11)

 


Ik wil meer te weten komen

Om antwoord te krijgen op veel vragen over wie God is, moet je je vragen ergens kunnen stellen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. We willen u dit gesprek graag aanbieden. 

Laagdrempelig willen we kernpunten van het christelijk geloof uitleggen en hier samen over doorpraten. 

 

Samen met de NGK Rotterdam-Overschie (de Bethelkerk) gaan we vanaf de maand november deze gesprekken houden. Er zullen 10 avonden zijn, waarop we de gesprekken voeren.

De avond zullen zijn van 19:30 - 21:00 uur.

 

Data Onderwerpen
23 november  Informatie avond en kennismaking
7 december  Wie is God?
4 januari  De bijbel - Wat geloven we daarvan? 
1 februari  Wie is Jezus?
1 maart  De zondeval en een verbroken relatie
29 maart  God is een God van relatie - Wat is genade?
26 april  Wie is de Heilige Geest, en wat doet Hij?
10 mei  Durf je te kiezen?
31 mei  Bidden en de Kerk - een leven MET God
28 juni of 5 juli  Feestelijke afsluiting

Wilt u zich aanmelden?

 

Stuur een email naar

kerkaanhuis@kerk-in-overschie.com

met Naam, leeftijd en eventueel wat uw vragen zijn over God of over het leven?