Samenkomsten

Op dit moment komen wij 2-wekelijks bij elkaar voor een informele samenkomst.

Let op! ivm de Corona maatregelen is samenkomen op onze gebruikelijke locatie in de Blijvenburgflat niet mogelijk.

Daarom komen we voorlopig samen in de "Grote kerk" van Overschie.

Adres is: Overschiese dorpsstraat 95!

 

Op de zondag samenkomsten (elke eerste zondag van de maand) staat vanaf 16:45 dan de koffie klaar.

We starten de samenkomst van zingen en bidden om ongeveer 17:00, en ronden af met een lekkere en gezellige maaltijd.

Op de zaterdagsamenkomst (2 weken na de eerste zondag) staat de koffie klaar om 16:45. We starten dan om 17:00, en eten daarna een lekkere en gezellige maaltijd.

 

Zie voor meer info, het rooster hiernaast.

 

We zingen met elkaar, en kijken naar wat God zegt in de bijbel.

We bidden voor én met elkaar, en we delen verhalen en getuigenissen. 

Vanaf oktober gaan we met elkaar aan de slag met het thema "op zoek naar God". Een uitdagende en laagdrempelige cursus waarin we met elkaar, aan de hand van diverse uitdagende thema's, op zoek gaan naar wie God is, en wil zijn in ons leven.

 

Na de samenkomst eten we met elkaar, volgens het principe "Bring and Share", oftewel, ieder neemt iets mee.

Bent u bij ons te gast, dan mag u gezellig aanschuiven, en hoeft u natuurlijk niet persé iets mee te nemen. We hebben altijd genoeg.

  

We hebben (nog) geen apart programma voor kinderen, maar ze zijn natuurlijk wel van harte welkom. (er is oppas aanwezig)

 

Bij speciale gelegenheden zijn er "open huiskamer middagen"

Hiervoor nodigen we iedereen in de buurt uit voor gezelligheid en kennismaking. Er is dan geen samenkomst van Kerk aan Huis.

Zie het rooster hiernaast voor alle data.

 

 

Rooster

Let op! tijdelijk samenkomst in de Grote Kerk Overschie! 

 

 

Zondag 4 oktober: 17:00 - 19:00 Samenkomst Kerk aan Huis

Zaterdag 17 oktober: 17:00 - 19:00 Samenkomst Kerk aan Huis

Zondag 1 november: 17:00 - 19:00 Samenkomst Kerk aan Huis

Zaterdag 14 november: 17:00 - 19:00 Samenkomst Kerk aan Huis

Zaterdag 28 november: 17:00 - 19:00 Samenkomst Kerk aan Huis

Zondag 6 december: 17:00 - 19:00 Samenkomst Kerk aan Huis

Zaterdag 19 december: 17:00 - 19:00 Samenkomst Kerk aan Huis

Wat komt eraan:

 

Wij hebben elke 2 weken een gebedsavond. 

Deze vind plaats op de woensdagavond in de week na de samenkomst, van 20:00 tot 21:00, bij iemand van het leidersteam thuis.

Wat er maandelijks in Overschie gebeurt:

  • Elke 2e maandag van de maand is er een interkerkelijke gebedsavond op de Krommelaan 3 van 8 tot 9 
  • Elke 2e woensdag van de maand is er Etenstijd in de Grote kerk van 18:00 tot 19:30. Een ieder is welkom voor een gezellige maaltijd 
  • Elke 3e woensdag van de maand is er Eat&meet in de NGK Bethelkerk aan de Oranjestraat. Welkom om 18:00 voor een gezellige maaltijd. 

 Het is ons verlangen om door bekering en doop, ieder in Overschie te bereiken met het Evangelie, en de Kerk aan Huis te laten groeien tot een zelfstandige, charismatische gemeente.