Gelukkiger zijn zij die naar het Woord van God luisteren en ernaar leven


Klik er op en kijk de doopdienst terug!
Klik er op en kijk de doopdienst terug!

Series

Jezus gebruikte in zijn onderwijs vele gelijkenissen om de mensen te vertellen over het koninkrijk van God en over hoe wij daar in kunnen leren en leven. Het lijken misschien makkelijke verhaaltjes, maar schijn bedriegt. Het zijn misschien, voor die tijd, alledaagse voorbeelden, maar altijd met een diepere betekenis hierachter die ons een beeld laten zien van wie God is. Om het de gelijkenissen van Jezus te begrijpen, is een geestelijke openbaring nodig. Zelfs de meest "simpele" voorbeelden blijven gesloten voor hen die niet in Jezus geloven. Maar aan ons (gelovigen) is de genade geschonken om de kern te begrijpen. Laten we samen ontdekken wat het beeld is dat Jezus ons schetst door Zijn woorden heen!

Hier kunt u een divers scala aan preken vinden, over een verscheidenheid aan onderwerpen, zowel over het "gewone" leven, als over het bovennatuurlijke.

De bijbel is voor elke dag, en voor elk onderwerp, en in deze serie zijn dan ook een breed aantal onderwerpen behandeld door zowel onze vaste sprekers, als ook een divers aantal

gastsprekers die we regelmatig uitnodigen in onze samenkomsten.

Luister de preken terug, en laat je verrassen door de onderwerpen en de diepgang van wat we met elkaar geloven.

 

De bergrede, misschien wel de bekendste "preek" van Jezus.

Een stuk onderwijs, gegeven aan zijn leerlingen, ergens op een berg in Judea.

Ten diepste spreekt de bergrede over hoe we echt gelukkig kunnen worden, en dat geluk ook kunnen uitstralen naar de wereld om ons heen.

Wat verwacht God van ons, en wat mogen wij van Hem verwachten. 

Een preek vol van praktische zaken, bedoeld voor zijn leerlingen toen, maar zeker ook relevant voor ons nu. Temidden van dit alles, staat in ieder geval één ding centraal: God wil een relatie met jou!

In deze serie lezen we uit de Kolossenzen brief. Kolosse was een plek waar veel verschillende culturen en religies bij elkaar kwamen. De eerste christenen vonden het heel lastig om bij het evangelie van Christus te blijven. Ze dachten dat het nodig was om allerlei dingen erbij te verzinnen om tot een "volledig" christen te komen. De brief die Paulus schrijft aan deze gemeente (kerk) is een aanmoediging om alleen te zien op Christus en dat er niets toegevoegd hoeft te worden om tot volheid te komen.

In deze brief komen duidelijke voorschriften voor de kerk van Christus. Niet alleen wat er wel nodig is, maar ook zeker wat niet. Waarden voor de kerk. 

In deze 8-delige serie spitten we het boek Job door. Het boek Job is een onderdeel van de wijsheidsliteratuur uit de Bijbel. Job is een rechtvaardig persoon die op zoek is naar antwoorden waarom hij zo'n lijden moet ondergaan. Drie "wijze" vrienden komen hem vertellen waardoor dit komt, maar allen praten hem dingen aan die er niet zijn. Hij eist antwoorden van God waarom dit hem overkomt, want het is in zijn ogen onterecht. God komt met een antwoord voor Job, maar het is niet het antwoord wat hij had verwacht, maar wel wat hij nodig had. Job vind hoop en rust in de antwoorden. Luister deze serie en vind hoop ondanks lijden.

In deze 7-delige serie spreken we over de gelijkenissen die Jezus vertelt over de komst van de Mensenzoon. Deze gelijkenissen staan in Matteus 24 en 25.  De boodschap is vooral hoe Jezus bij zijn wederkomst u zou aantreffen. Als trouwe dienstknecht of niet.

Wanneer of hoe ben ik dan die getrouwe dienstknecht? Luister de serie en neem de boodschap die Jezus verteld in uw hart aan.

In deze 9-delige serie verdiepen we ons in wie God eigenlijk is.

Wie is Hij, wat doet Hij en hoe is Hij.

Enerzijds leren we meer over het karakter van God, anderzijds leren we ook hoe wij mogen staan tegenover God.

Na een reis langs Zijn kenmerken komen we met elkaar tot de conclusie die de zangeres Joan Baez al in de jaren '60 bezong: God is God, en wij zijn dat niet.

Laat je bij het luisteren van de serie inspireren tot een diepere relatie met Hem!

Wie is God, en wat geloven we in de kerk!

Deze serie geeft antwoord op de vraag wat geloven in God eigenlijk betekend.

Een 12-delige serie waar de basisbegrippen van het christelijk geloof op een laagdrempelige manier aan bod komen. Wie zijn de centrale figuren uit het geloof? Wat geloven we in de kerk? Hoe kan ik een levende relatie opbouwen met God?

Een serie die je relatie met God kan inspireren en verdiepen, niet alleen voor de twijfelaars en de zoekers, maar net zo goed voor de "ervaren" christen een verrijking.


De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.